Hình xăm bướm kết hợp với hoa hồng mang biểu tượng của tình yêu hoặc kết hợp bướm với đầu lâu cũng rất ấn tượng, đầu lâu đại diện cho cái chết  con bướm đại diện cho cuộc sống mới nên ý nghĩa hình xăm này như muốn nói lên vòng tròn của cuộc sống giữa sự sống  cái chết.